Nasze usługi

Mając na celu jak najlepsze spełnienie oczekiwań naszych Klientów, praca nad projektami odbywa się w dedykowanych zespołach. Dzięki temu Klient ma gwarancję stałego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację jego zlecenia oraz możliwość korzystania z ich rady, pomocy i doświadczenia, w dogodnym dla siebie momencie. Profile kandydatów prezentowanych na kluczowe stanowiska kierownicze mogą być, w ramach usługi rekrutacyjnej, poszerzane o wyniki badań psychometrycznych.

alt

Search & Selection

Klasyczna metoda rekrutacji i selekcji prowadzona przez konsultantów ma charakter poszukiwań pośrednich wspartych analizą bazy danych i ogłoszeniami internetowymi. Usługa ta jest użyteczna zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieje potrzeba uzupełnienia projektów rekrutacyjnych o kandydatów z poszukiwań bezpośrednich. Ta metoda pozyskiwania kandydatów rekomendowana jest do realizacji stanowisk specjalistycznych.

Korzyści dla Pracodawcy

  • oszczędność czasu związana z otrzymaniem aplikacji kandydatów, którzy przeszli etap wstępnej selekcji
  • dotarcie do wartościowych kandydatów zmotywowanych do zmiany miejsca pracy
  • pogłębienie informacji na temat konkurencji
alt

Executive Search

To bezpośrednie, aktywne poszukiwania kandydatów na stanowiska wysokiego i średniego szczebla zarządzania. Metoda ta stosowana jest w sytuacji, gdy nie jest wskazane ujawnianie prowadzonej przez firmę rekrutacji, a oczekiwania wobec kandydatów są sprecyzowane. Nasza oferta w zakresie Executive Search obejmuje :

  • określenie celu poszukiwań;
  • doprecyzowanie zakresu obowiązków;
  • analizę wybranego segmentu rynku;
  • identyfikację kandydatów;
  • przedstawienie osób spełniających wymagania rekrutacyjne (w postaci szczegółowego raportu na temat posiadanych kompetencji i umiejętności);
  • sprawdzenie referencji kandydatów.

Korzyści dla Pracodawcy

korzystanie z zasobów wiedzy i doświadczenia konsultantów Premium Consultants Sp. z o.o. zapoznanie z ofertą ściśle wyselekcjonowanej grupy potencjalnych pracowników zatrudnienie pracownika, którego profil zawodowy jest najbardziej zbliżony do wymaganego przez pracodawcę

alt

Outsourcing działu personalnego

Przejmujemy funkcje działu HR w ustalonym z klientem zakresie. Jest to rozwiązanie pozwalające na szybki dostęp do profesjonalnych usług w tym obszarze. Nie wymaga tworzenia działu od podstaw i bieżącego rozwoju kompetencji. Dzięki temu, że funkcjonujemy w wielu obszarach możemy korzystać z doświadczeń różnych branż. Dysponując informacjami branżowymi z rynku możemy znacznie szybciej reagować na zachodzące na nim zmiany.

alt
Chcemy poinformować, że podjęliśmy wszelkie zalecane środki ochrony w stosunku do naszego zespołu, wobec kandydatów i naszych klientów aby uniknąć zagrożenia zarażenia Koronawirusem.
Nie przerywamy naszej działalności. Rozumiemy, że szczególnie w tej trudnej sytuacji nasi klienci potrzebują naszego ciągłego wsparcia w rekrutacji pracowników.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Służymy też pomocą z zakresie doradztwa kryzysowego związanego z problematyką HR z jaką przychodzi mierzyć się wszystkim firmom.
We would like to inform that we undertook all available precautions for our staff,  candidates and customers necessary to avoid Covid-19 danger.
We are operating continuously. We understand that especially in this difficult time our customers need our continuous suport.
We suport also crisis management for HR area in comapnies.