Ogólna klauzula informacyjna

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Premium Consultants sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 00-549 Warszawa, ulica Piękna 15/16).

II. Dane kontaktowe administratora danych

Można się z nami skontaktować:

1. telefonicznie: 22 114 37 61;

2. pod adresem e-mail: biuro@p-consultants.pl;

3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Premium Consultants sp. z o.o., ul. Piękna 15/16, 00-549 Warszawa;

III. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

1. pod adresem e-mail: biuro@p-consultants.pl;

2. pisemnie, na adres korespondencyjny: Premium Consultants sp. z o.o., ul. Piękna 15/16, 00-549 Warszawa.

IV. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Spółki – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość świadczenia usług rekrutacyjnych;

3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

1. podmiotom zlecającym Spółce świadczenie usług rekrutacyjnych;

2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);

3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, pośrednicy kredytowi;

4. naszym podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi współpracujemy.

VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać:

1. w celu wykonania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń;

2. w celu marketingu produktów i usług – do momentu  rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub przedstawienia oferty;

3. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń.

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

5. prawo do przenoszenia danych;

w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się ze Spółką: poprzez e-mail biuro@p-consultants.pl, telefonicznie: 22 114 37 61;

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Prawo do sprzeciwu

Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: poprzez e-mail: biuro@p-consultants.pl; telefonicznie: 22 114 37 61

X. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług Spółki.

Chcemy poinformować, że podjęliśmy wszelkie zalecane środki ochrony w stosunku do naszego zespołu, wobec kandydatów i naszych klientów aby uniknąć zagrożenia zarażenia Koronawirusem.
Nie przerywamy naszej działalności. Rozumiemy, że szczególnie w tej trudnej sytuacji nasi klienci potrzebują naszego ciągłego wsparcia w rekrutacji pracowników.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Służymy też pomocą z zakresie doradztwa kryzysowego związanego z problematyką HR z jaką przychodzi mierzyć się wszystkim firmom.
We would like to inform that we undertook all available precautions for our staff,  candidates and customers necessary to avoid Covid-19 danger.
We are operating continuously. We understand that especially in this difficult time our customers need our continuous suport.
We suport also crisis management for HR area in comapnies.