LOGO Premium Consultants Sp. z o. o.

doradztwo personalne, rekrutacja pracowników

Tu jestesmy:
ikona ikona

Premium Consultants Sp. z o. o.
Ul. Wiśniowa 38/4
02-520 Warszawa
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę

Kontakt

Premium Consultants Sp. z o. o.

Ul. Wiśniowa 38/4

02-520 Warszawa


Sprawdź jak dojechać tutaj

Telefon: 221 143 761
E-mail: biuro@p-consultants.pl

 

Ogólna klauzula informacyjna

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

I.         Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Premium Consultants sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 00-549 Warszawa, ulica Piękna 15/16).

II.       Dane kontaktowe administratora danych

Można się z nami skontaktować:

1.         telefonicznie: 22 114 37 61;

2.         pod adresem e-mail: biuro@p-consultants.pl;

3.         pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Premium Consultants sp. z o.o., ul. Piękna 15/16, 00-549 Warszawa;

III.     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

1.         pod adresem e-mail: biuro@p-consultants.pl;

2.         pisemnie, na adres korespondencyjny: Premium Consultants sp. z o.o., ul. Piękna 15/16, 00-549 Warszawa.

IV.      Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1.         zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Spółki - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.         marketingu bezpośredniego produktów lub usług - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość świadczenia usług rekrutacyjnych;

3.         ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4.         spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

V.         Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

1.         podmiotom zlecającym Spółce świadczenie usług rekrutacyjnych;

2.         podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);

3.         podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, pośrednicy kredytowi;

4.         naszym podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi współpracujemy.

 

VI.      Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII.    Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać:

1.         w celu wykonania umowy - do momentu przedawnienia roszczeń;

2.         w celu marketingu produktów i usług - do momentu  rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub przedstawienia oferty;

3.         w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

4.         w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń.

 

VIII.  Twoje prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

1.         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.         prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;

3.         prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4.         prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

5.         prawo do przenoszenia danych;

w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się ze Spółką: poprzez e-mail biuro@p-consultants.pl, telefonicznie: 22 114 37 61;

6.         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX.      Prawo do sprzeciwu

Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: poprzez e-mail: biuro@p-consultants.pl; telefonicznie: 22 114 37 61

X.         Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług Spółki.

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:*
Treść zapytania:*

Dlaczego warto

Dobór kandydata zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami organizacji, oszczędność czasu działu personalnego, korzystanie z zasobów wiedzy i doświadczenia konsultantów Premium Consultants, zapoznanie z ofertą ściśle wyselekcjonowanej grupy...
ikona

KontaktTelefon kontaktowy:
221 143 761
Napisz do nas:
biuro@p-consultants.pl
LOGO Premium Consultants Sp. z o. o.
Premium Consultants Sp. z o. o. - doradztwo personalne, rekrutacja pracowników na stanowiska średniego, wyższego szczebla i stanowiska specjalistyczne.
ikona strona główna ikona informacje o nas ikona zakres usług ikona oferty pracy ikona skontaktuj się z nami
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych